Enrich Your Life with Orchestra
Musikk uttrykker det som ikke kan bli sagt om det som det er umulig å ikke si noe om
- Victor Hugo