UNOF

UNOF Vestland er en organisasjon for klassiske orkestre og samspillgrupper for barn og unge i Vestland.

Askøy Sang- og Musikksamskipnad

Askøy Sang- og Musikksamskipnad er et felles organ for frivillig organisert sang- og musikkaktivitet i Askøy kommune. ASM har som formål: - å fremme interessen for god sang og musikk. - å arbeide for best mulige forhold for det frivillige sang og musikklivet i kommunen, her under samarbeide mellom lagene og mellom lagene og de kommunale myndigheter.