Sosial
Vi organiserer jevnlige sosiale aktiviteter som styrker orkesterets samhold.